wrzesień 1946

utworzono oddział „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka z o. o.” w Katowicach z tymczasową siedzibą w Gliwicach ; tę datę należy uznać za narodziny zorganizowanego budownictwa przemysłowego na Śląsku.

lipiec 1948

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948r. wyodrębniono Oddział z samodzielną jednostką organizacyjną pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4”; przedmiotem działania było wykonywanie wszelkich robót budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego.

24 czerwiec 1958

po latach reorganizacji, nastąpiło ostateczne uregulowanie spraw na podstawie Zarządzenia nr 160 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1958r. i z dniem 1 lipca 1958r. przedsiębiorstwu nadano statut oraz zmieniono nazwę na Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

1 wrzesień 1991

zarządzeniem Wojewody katowickiego na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw prywatnych z 1990r. GPBP zostało postawione w stan likwidacji w celu prywatyzacji; 1 września 1991r. Spółka – na podstawie umowy leasingowej przejęła majątek likwidowanego przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zmieniając jednocześnie nazwę na Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

1996

50 lat GPBP, 5 lat GPBP S.A.
sprawnie przeprowadzona prywatyzacja oraz wysiłek całej załogi włożony w proces stałego doskonalenia firmy spowodowało, że umocniliśmy swoją pozycję i prestiż dużej firmy liczącej się na rynku usług budowlanych.

1999

GPBP S.A. staje się członkiem Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze Holding S.A., który jest posiadaczem ponad 50% pakietu akcji.

2011

Rok 2011 to nasze 65 urodziny!
wielka rocznica, wielki sukces, na który złożyło się wiele pracowitych lat; nasza pasja budowania trwa, czego sobie życzymy na następne lata, 100 lat GPBP SA!

grudzień 2013

w związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze 31 grudnia 2013r. zarejestrowana została nowa nazwa firmy: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna; zmiana nazwy firmy nie zmieniła jej statusu prawnego.

czerwiec 2014

MZ GPBP S.A. zawarło umowę kupna zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna Holding z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 28; jako następca prawny poprzedniego właściciela zorganizowanej części ww. przedsiębiorstwa MZ GPBP S.A. może korzystać z referencji wystawionych na swojego poprzednika, co jednocześnie poszerza ofertę handlową Spółki o specjalistyczne roboty inżynieryjne i drogowe.

lipiec 2020

MZ GPBP S.A. na przestrzeni lat ukierunkowało się na wszystkie segmenty budownictwa, aktualnie realizuje obiekty przemysłowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty budownictwa mieszkaniowego, a także obiekty w zakresie robót inżynieryjnych.