• obiekty elektrowni
  • obiekty cementowni
  • obiekty spalarni
  • hale przemysłowe
  • oczyszczalnie ścieków