MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. ZAKŁAD TECHNICZNEJ OBSŁUGI BUDÓW

41-800 Zabrze ul. Nad Kanałem 35

Sekretariat

tel. 32 331 69 00

e-mail:  dzwigi@mz.pl

Marek Jakubowski

Dyrektor Zakładu

tel. 510 085 531

e-mail:  marek.jakubowski@mz.pl

Waldemar Kula

Z-ca Dyrektora

tel. 662 223 656

e-mail:  waldemar.kula@mz.pl

Wynajem Sprzętu i Transportu:

Damian Orantek

tel. 509 721 567

e-mail: damian.orantek@mz.pl

Andrzej Tyrała

tel. 510 295 064

e-mail: andrzej.tyrala@mz.pl

Jarosław Wnuk

tel. 662 223 699

e-mail: jaroslaw.wnuk@mz.pl