• obiekty szpitalne
  • obiekty w zakresie szkolnictwa
  • obiekty sportowe: pływalnie, sale gimnastyczne, stadiony
  • budynki administracyjne
  • obiekty handlowe
  • budownictwo mieszkaniowe