Zarząd

Marek Morawski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Barbara Żukowska
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Dariusz Frankowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

Jacek Burda
Prokurent, Dyrektor Zespołu Kontraktów

Zbigniew Wentland
Prokurent, Dyrektor Zespołu Kontraktów

Rada Nadzorcza Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Grabysz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Pietyszuk
Sekretarz Rady Nadzorczej Marzena Twardzik-Kapis