Zarząd

Dariusz Frankowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Jacek Burda
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Zbigniew Wentland
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny

Bartłomiej Redosz
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

 

Rada Nadzorcza Spółki:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Grabysz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Dariusz Pietyszuk
Sekretarz Rady Nadzorczej Marzena Twardzik-Kapis