Dla Akcjonariuszy

Kapitał zakładowy: 11 410 000 zł

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 11 410 000 zł

 

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 28.02.2021 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki:

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.
ul. Plac Piastów 10
44-101 Gliwice

lub bezpośrednio na adres mailowy lub telefoniczny do Biura Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

joanna.pilipczuk@mz.pl tel. 32 3734215
izabela.flak@mz.pl tel. 32 3734 430

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemyslowego S.A. w dniu 27 marca 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Dom Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy. Poniżej treść podjętej uchwały.

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MOSTOSTAL ZABRZE

Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

z dnia 27.03.2020 r.

W sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy

§ 1

Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20) wybiera Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

– jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano 111 191 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, ze 111 191 (stu jedenastu tysięcy stu dziewięćdziesięciu jeden) akcji, stanowiących 97,45 % (dziewięćdziesiąt siedem i czterdzieści pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym, z czego 111191 (sto jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) głosów za, przy braku głosów przeciwnych oraz głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie poniżej zamieszczamy informacje o wybranym podmiocie oraz Regulamin swiadczenia przez niego usług w zakresie prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy.

Regulamin Rejestru Akcjonariuszy:

https://www.bdm.pl/dokumenty/regulaminy

Tabela opłat i prowizji:

https://www.bdm.pl/dokumenty/tabele-oplat-i-prowizji

Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna:

 • Informacja o podmiocie Dom Maklerski BDM Spółka Akcyjna

  Pobierz

Walne Zgromadzenie

 • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 25 marca 2024

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 30 marca 2023

  Pobierz
 • Załącznik nr 1

  Pobierz
 • Załącznik nr 2

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 26 kwietnia 2022

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 27 kwietnia 2021

  Pobierz
 • Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu - 27 marca 2020

  Pobierz
 • Projekty Uchwał - WZ 27 marca 2020

  Pobierz