Aktualności

Zaawansowane prace na budowie Centrum Przesiadkowego w Gliwicach

14 czerwca 2021

Prace na budowie Centrum Przesiadkowego są coraz bardziej zaawansowane … Zakończono wykonywanie fundamentów pod zadaszenia peronów, wykonana jest konstrukcja budynku obsługi podróżnych. Trwają prace związane z wykonywaniem sieci na całym obszarze inwestycji, murów oporowych wzdłuż budynków usytuowanych przy ul. Kolberga, montaż konstrukcji stalowej zadaszeń nad peronami oraz remont zabytkowej wieży ciśnień. Prowadzone są także roboty związane z przebudową fragmentów […]

Przebudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie

11 czerwca 2021

Mija już prawie miesiąc od podpisania umowy (a prawie pół roku od otrzymania listu intencyjnego) na wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych w ramach modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie. Przez cały ten czas prowadzone są prace projektowe związane z dokumentacją wykonawczą dla Inwestycji. Od ponad miesiąca prowadzone są również roboty budowlane na terenie zakładu mające na celu utrzymanie ruchu całej instalacji podczas dalszych prac. […]

Centrum Przesiadkowe w Gliwicach – Prace idą pełną parą …

9 lutego 2021

  Minęło już pół roku od podpisania umowy na budowę Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Prace idą pełną parą … Jeśli chodzi o ciekawostki liczbowe, to: – wbudowano ponad 2 300 m3 mieszanki betonowej – zamontowano ponad 260 ton stali zbrojeniowej – wywieziono ponad 35 000 m3 ziemi – na budowie pracuje w tej chwili przeciętnie około 50-60 ludzi

Budowa geoparku w Zabrzu w dzielnicy Grzybowice

9 lutego 2021

W dniu 05 stycznia 2021 roku MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna podpisało umowę na zadanie pod nazwą: „Działania w zakresie terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych na obszarze miasta Zabrze” – zmierzające do utworzenia terenów rekreacyjnych oraz geoparku w dzielnicy Grzybowice – zlokalizowanych przy ulicach: Na Lesie, Przy Ujęciu w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem opracowania jest program działań, których głównym celem jest rekultywacja […]