Aktualności

Betonowanie płyty fundamentowej maszynowni bloku nr 5 w Elektrowni Opole

W dniach od 25 do 28 lutego odbyło się betonowanie płyty fundamentowej maszynowi bloku nr 5. Wykonana płyta ma wymiary w rzucie 51 x 108 m oraz zmienną wysokość od 1,7m do 3,5m. Betonowanie odbywało się przy użyciu 5 pomp (w szczytowym momencie nawet sześciu), 24 godziny na dobę i trwało około 72 godzin. Łączna zabudowana ilość betonu wyniosła około 11 200 m3.