• pl
  • en

Wydarzenia historyczne

<< Najnowsze
27 czerwiec 2014

MZ GPBP S.A. zawarło umowę kupna zorganizowanej części Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna Holding z siedzibą w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 28.

Jako następca prawny poprzedniego właściciela zorganizowanej części ww. przedsiębiorstwa MZ GPBP SA może korzystać z referencji wystawionych na swojego poprzednika, co jednocześnie poszerza ofertę handlową Spółki o specjalistyczne roboty inżynieryjne i drogowe.

Grudzień 2013

W związku z reorganizacją struktury Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze 31 grudnia 2013r. została zarejestrowana nowa nazwa firmy: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.
Zmiana nazwy firmy nie zmieniła jej statusu prawnego, co nie pociąga za sobą konsekwencji materialno-prawnych w stosunkach z kontrahentami czy partnerami handlowymi oraz nie wpływa na dotychczasowe zobowiązania Spółki.

2011

Rok 2011 to nasze 65 urodziny!

Wielka rocznica, wielki sukces – na który złożyło się wiele pracowitych lat. Dzień często kończył się białym świtem, ale każdy doprawiony emocjami, wyścigiem z czasem i spotkaniami „oko w oko” z przyszłymi użytkownikami. Nie zawsze stać nas było na luksus odpoczynku, ale nigdy nie minęła nam pasja budowania, czego sobie życzymy na następne lata, 100 lat GPBP SA!

2006

60 lat GPBP, w tym 15 lat jako samodzielnego podmiotu gospodarczego – to czas wielu ważnych dokonań.

Wykonaliśmy szeroki asortyment obiektów budowlanych o zróżnicowanej funkcji i wysokich wymaganiach jakościowych:

  • roboty konstrukcyjno – żelbetowe oraz wykończeniowe 28 – kondygnacyjnego kompleksu UNI Centrum w Katowicach (obecnie ALTUS),
  • roboty ogólnobudowlane stanu surowego i wykończeniowe dla Centrum Handlowego M1 w Zabrzu,
  • 3 Pawilony Handlowe minMAL w Gliwicach, Tarnowskich Górach i Raciborzu,
  • roboty konstrukcyjno – żelbetowe 13 – kondygnacyjnego budynku biurowego banku Śląskiego w Katowicach.
2000

W październiku 2000r. firma otrzymuje Certyfikat DIN EN ISO 9001:2000 wydany przez niemiecką firmę TUV CERT.

1999

GPBP S.A. staje się członkiem Grup Kapitałowej Mostostal Zabrze Holding S.A., który jest posiadaczem ponad 50% pakietu akcji.
 

1996

50 lat GPBP, 5 lat GPBP S.A.

Sprawnie przeprowadzona prywatyzacja i wysiłek całej załogi włożony w proces stałego doskonalenia firmy spowodowało, że umocniliśmy swoją pozycję i prestiż dużej firmy liczącej się na rynku usług budowlanych.
 

1 Wrzesień 1991

Zarządzeniem Wojewody katowickiego na podstawie ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw prywatnych z 1990r. GPBP zostało postawione w stan likwidacji w celu prywatyzacji.
01 września 1991r. Spółka – na podstawie umowy leasingowej przejęła majątek likwidowanego przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania zmieniając jednocześnie nazwę na: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.

1991

GPBP rozpoczęło budowę Kliniki Górnośląskiego Szpitala Onkologicznego w Gliwicach (obecnie: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach).
W trakcie 20 następnych lat wybudowaliśmy wiele kolejnych obiektów.
Współpraca z Centrum Onkologii układa się do dnia dzisiejszego wzorowo, czego dowodem jest kolejny wygrany przetarg i realizacja prac.

1983 - 1985

Nagroda Ministra Budownictwa za wykonanie Szpital Ginekologiczno – Położniczy w Gliwicach.

1967

Plany produkcyjne GPBP wynosiły przeciętnie ponad 250 mln zł rocznie, a w Generalnym Wykonawstwie ponad 450 mln zł rocznie.
Przeciętne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 2100 pracowników fizycznych i ok. 500 umysłowych.

24 czerwiec 1958

Po latach reorganizacji, ostateczne uregulowanie spraw nastąpiło na podstawie Zarządzenia nr 160 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 czerwca 1958r. i z dniem 1 lipca 1958r. nadano przedsiębiorstwu statut i zmieniono nazwę na Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
Ta nazwa utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

1950 - 1972

GPBP jest wykonawcą kompleksu obiektów dydaktycznych Politechniki Śląskiej – wydział: górniczy, budownictwa, chemiczny, automatyki, architektury.

29 lipiec 1948

Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 lipca 1948r. wyodrębniono Oddział z samo dzielną jednostką organizacyjną pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4”
Przedmiotem działania było wykonywanie wszelkich robót budowlanych w zakresie budownictwa przemysłowego.
 

28 Wrzesień 1946

W rok później 28 września 1946r. utworzono oddział „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka z o. o.” w Katowicach z tymczasową siedzibą w Gliwicach
Tą datę należy uznać za narodziny zorganizowanego budownictwa przemysłowego na Śląsku.

7 lipiec 1945

07 lipca 1945r. utworzone zostało „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie przy ul. Lwowskiej 13.

Najstarsze >>