• pl
  • en

Basen Świętochłowice

Zdjęcie realizacji: 
Okres realizacji: 
24.7.2013 - 31.7.2014
Lokalizacja: 
Świętochłowice, Aleja Parkowa 15
Zakres prac: 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR „Skałka” przy Alei Parkowej 15 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska w formule „zaprojektuj i wybuduj" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 6.2.3. Rewitalizacja - JESSICA

Galeria realizacji: 
wszystkie realizacje