• pl
  • en

Władze firmy

Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A. 
Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Marek Morawski


Dyrektor ds. Finansowych
Wiceprezes Zarządu

Barbara Żukowska


Wiceprezes Zarządu
Dariusz Frankowski


Dyrektor Zespołu Kontraktów
Prokurent

Jacek Burda


Dyrektor Zespołu Kontraktów
Prokurent

Zbigniew Wentland
Rada Nadzorcza MOSTOSTAL ZABRZE GPBP S.A.
Witold Grabysz - Przewodniczący Rady NadzorczejDariusz Pietyszuk - Wiceprzewodniczący Rady NadzorczejMarzena Twardzik-Kapis - Sekretarz Rady NadzorczejMostostal Zabrze S.A.                 96,73 %   z 114 100 akcji
Pozostali akcjonariusze                3,27 %   z 114 100 akcji