• pl
  • en

Podpisanie umowy na remont domu studenckiego dla Uniwersytetu Opolskiego

2018.10.10

W dniu 03.10.2018r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna podpisało umowę na „Roboty budowlane w budynkach Uniwersytetu Opolskiego” dla Uniwersytetu Opolskiego.

Wartość kontraktu wynosi: 1,8 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji szklanej DS Niechcic, wraz z uszczelnieniem - czyszczenie i uszczelnienie świetlików, naprawa nieszczelności elementów przeszklonych, naprawa tynku, mycie elementów zewnętrznych, dozór techniczny dla uchwytów dachowych dla alpinistów.