• pl
  • en

Generalne wykonawstwo

Program robót firmy obejmuje kompleksową realizację inwestycji "pod klucz", lub generalne wykonawstwo, bądź podwykonawstwo, w zależności od powierzonego zadania.

  • obiektów budownictwa przemysłowego, w tym: hale przemysłowe, budynki produkcyjne różnych typów, kotłownie, spalarnie odpadów, silosy, zbiorniki;
  • szpitali, w tym przede wszystkim budynków przeznaczonych do radioterapii, przystosowanych do instalacji urządzeń radioaktywnych i budowanych z materiałów odpornych na promieniowanie (barytobeton itp);
  • pływalni krytych;
  • obiektów użyteczności publicznej, w tym: szkoły, hale sportowe, budynki administracyjne, pawilony handlowe - supermarkety;
  • budynków mieszkalnych; wielorodzinnych lub jednorodzinnych;
  • obiektów gospodarki komunalnej, w tym: oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, hydrofornie;
  • obiektów inżynieryjnych, w tym: budowle ziemne, drenaże, sieci kanalizacyjne, ściany oporowe, zbiorniki podziemne, drogi, wiadukty, chodniki, elementy małej architektury.